مقالات طب سوزنی

 

در تمامی علوم دنیا مخصوصا علم پزشکی می بایست از اطلاعات جدید و موجود دنیا بهره مند شویم تا بتوانیم به روز باشیم و از بهترین روش ها استفاده کنیم. در اینجا مقالات مرتبط با طب سوزنی قرار داده می شود که تمامی آن ها از مقالات معتبر به روز دنیا می باشد. این مقالات در سطوح مختلفی از جمله آشنایی با طب سوزنی، مقالات آموزش طب سوزنی مقدماتی و یا پیشرفته می باشد.


۹۵/۱۲/۱۲
گرم نگه داشتن بدن

اهمیت گرم نگه داشتن بدن

موردی که در فرهنگ قدیمی ما چه در ایران و کشور های دیگر مخصوصا در نیمکره شمالی وجود داشته، بحث کلاه است که به چه صورت […]
۹۵/۱۰/۲۸
اولویت زندگی

الویت بندی وتاثیر آن در زندگی

در زندگی هر آنچه که از اول برایش تاکید واقعی و تاکید عملی بگذارید در نهایت به آن خواهید رسید یعنی هر آنچه که بخواهید به […]
۹۵/۰۸/۲۶
سلامت و زندگی

رها کردن گذشته‌ها

فاکتورهایی مانند اینکه آیا انسان به هدفی که داشته رسیده، و یا احساس خوب بودن، احساس مفید بودن و یا اینکه من کارهایی را که می […]
۹۵/۰۸/۰۵
فصل ها

همسویی طبیعت با فعالیت‌های بدنی انسان در طب شرقی

در طب شرقی به بدن انسان همیشه در چهارچوب و قالب طبیعت و محیط اطراف نگاه می‌شود یعنی مانند طب غربی به آن نگاه نمی‌شود، به […]
۹۴/۱۲/۰۲
امبدینگ (کت گوت)

روش امبدینگ یا کت گوت در طب سوزنی

روشی که در درمان با طب سوزنی، که اخیرا به عنوان جدیدترین متد مورد استفاده قرار می گیرد، روش کاشتنی یا طولانی اثر بوده که به […]
۹۴/۱۰/۲۰
درمان تکنولوژی با طب سوزنی

درمان تکنولوژی با طب سوزنی

پیامدهای گسترش تکنولوژی همواره در دنیای پیش رو، به دنبال پیشرفت در عرصه های مختلف بوده ایم. پیشرفت هایی که بر روی بسیاری از موارد زندگی […]
۹۴/۱۰/۰۹

نوعی دیگر از طب سوزنی

۹۴/۱۰/۰۸
بیماری های قابل درمان با طب سوزنی

بیماری های قابل درمان با طب سوزنی

مقالات عملکرد طب سوزنی