آموزش طب سوزنی

آموزش طب سوزنی

آموزش طب سوزنی

چگونگی آموزش طب سوزنی

طب سوزنی برگرفته از طب درمانی چینی می باشد که از سال های بسیار دور در این کشور از فردی به فرد دیگر آموزش داده شده، تغیرات بسیاری پیدا کرده، به پیشرفت های بسیاری رسیده و این آموزش طب سوزنی نسل ها گشته، در کتاب ها با کمک بسیاری از دکتران این طب مدون شده و به شکل یک قانون درمانی درآمده تا امر آموزش آن سهولت پیدا کند و به راحتی این علم پزشکی انتقال پیدا کند.

امروزه امر آموزش طب سوزنی در کشورهای بسیاری به صورت پیشرفته و سطح های بالا دکترا در دانشگاه های معتبری آموزش داده می شود و مدارک مرتبط با آن نیز ارائه می شود. پس برای آموزش این طب به صورت کاملا حرفه ای و کاربردی و تاسیس یک مطب طب سوزنی می بایست یک مدرک معتبر این شاخه را داشته باشید. امروزه در کشور خودمان ایران نیز به میمنت وجود دکتران طب سوزنی زبردستی که هر یک مهارت بسیارو تجربه کاقی در این طب را دارند آموزش طب سوزنی در شاخه های درمانی مختلف طب سوزنی انجام می شود. در این قسمت مقالات مرتبط با آموزش طب سوزنی را در سطوح مختلف مقدماتی، پیشرفته و حرفه ای برای شما قرار می دهیم.