در مجموعه دکتر طب سوزنی قصد داریم عملکرد طب سوزنی را به صورت کامل شرح دهیم و عنوان کنیم که چگونه انجام می شود وتاثیر می گذارد. مهد تولد این طب در چین باستان می باشد که دکتران معروف طب سوزنی در این کشور بوده و برای گسترش آن فعالیت های بسیار کرده اند.

پزشکان به نام طب سوزنی دنیا

Huang Pumi

دکتر طب سوزنی


Zhang Zhongjing

دکتر طب سوزنی


Hua Tuo

دکتر طب سوزنی


Bian Que

دکتر طب سوزنی


 

دکتر طب سوزنی

آنچه باید بداند

دکتر طب سوزنی می بایست ابتدا مدرک پزشکی، تخصصی و یا عمومی را اخذ کند سپس آموزش های لازم مربوط به طب سوزنی را در یکی از دانشگاه های معتبر دنیا دیده و بتواند مدرک های مورد نیاز این طب را بدست بیاورد تا بتواند اقدامات لازم را برای دایر کردن مطب طب سوزنی انجام دهد. این دکتران با تلفیق اطلاعات پزشکی خود و اطلاعات طب سوزنی بهترین روش برای درمان بیماری ها را بدست می آورند.

افرادی که مدرک پزشکی ندارند می توانند به عنوان کارشناس طب سوزنی زیر نظر دکتر طب سوزنی اقدام به فعالیت کنند.

طب سوزنی

آنچه نیاز دارید

طب سوزنی برگرفته از طب کهن و قدیمی کشور چین می باشد که قدمت چندین ساله دارد. از این طب برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده گردیده است، ولی موارد استفاده از طب سوزنی گستره فراوانی دارد که دکتر طب سوزنی می بایست ابتدا با تشخیص مناسب حالت فرد را شناسایی کند، طبع بیمار را تشخیص دهد و بر اساس نوع بیماری و یا دیگر موارد بهترین روش درمان را انتخاب کرده و بر اساس آن سوزن های خود را انتخاب کند و در جایگاه مناسب بر روی بدن قرار دهد.

نقاط طب سوزنی بر روی بدن بسیار خاص و حساس می باشد و می بایست توسط یک دکتر طب سوزنی انجام شود هیچ گاه این عمل را طبق سلایق خود انجام ندهید، دکتران این طب تمامی نقاط طب سوزنی را به درستی می شناسند و از خصوصیات هر یک آگاه هستند.